JOhanna@dintavla.se

073 - 875 52 77

Kontakta mig vid beställning av en tavla.

Maila, ring eller SMS:A

Sugen på 

en målning?

Bra att tänka på

Många bilder jag visar upp är på människor du kanske känner igen. Det är för att ge dig möjlighet att bedömma hur vida bra du tycker att dragen fångas. Människor vi ändå inte sett förut kan vara svåra att på bara  ett foto avgöra hur vida likt det är. Det här gör det lättare för dig som kund att själv bedömma.


Kom ihåg när du beställer att vi alla ibland på foton kan tycka att vi inte är lik oss själva. Har du möjlighet att skicka med extra bilder kan det ibland vara ett stort pluss om personen i fråga inte är lik sig själv på det fotot du vill ha avmålat. Har du extra bilder går dragen  lättare att fånga upp ändå.